Ferhengên Nivîskî

Îngilîzî <-> Kurmancî


Fransî <-> Kurmancî


Almanî<-> Kurmancî


Îtalî <-> Kurmancî


Spanî<-> Kurmancî


Rusî<-> Kurmancî


Farisî<-> Kurmancî


Erebî<-> Kurmancî


Tirkî<-> Kurmancî


Kurmancî<-> Kurmancî


Ferhengên Kirmanckî (Zazakî)


Ferhengên Soranî


Rastnivîs û Rêziman


Biwêj û Gotinê Pêşîyan


Ferhengên Teknîkî


Ferhenga Termen
Kimyevi