Têkîlî

Hûn dikarin ji me re peyam bişînin. Daku kêfa me xweş bibe 😀

E-mail: wer-ger@hotmail.com

Forma Peyamê