KITÊBÊN HÎNKARÎ YE ROJAVA

PÊŞDIBISTAN

SERETAYÎ

SINIFA YÊKEM

SINIFA DUYEM

SINIFA SÊYEM

SINIFA ÇAREM

SINIFA PÊNCEM

SINIFA ŞEŞEM

NAVÎN

SINIFA HEFTEM

SINIFA HEŞTEM

SINIFA NEHEM

AMEDEYÎ

SINIFA DEHEM

SINIFA YAZDEHEM

SINIFA DAZDEHEM