Kitabên Seba Kirmanckî Ameyê Açarnayîş

Min Hesreta To Ver Qeydûbendî Kerdî Kehan-Ahmed Arif-Açarnayox:Newzat Valêrî-Weşanxaneya Vateyî-2015

Destana Lacê Qadîyê Sîmavne Şêx Berdettînî-Nazim Hikmet Ran-Açarnayox:Muhittin Altin-Weşanxaneya J&J-Çapa duyemîn:2018

Rubaiyat-Omer Xeyyam-Açarnayox: Gulê Mayêra-Weşanxaneya Do