Kîtêbên Ji Ermenkî Hatî Wergerandin

NOT: LI GOR HERFÊ YÊKEMÎN YÊN NAVÊN KITÊBAN BI ALFABETÎK HATIYE RÊZKIRIN.

Axîrya Nes-H.Tûmonyan-Wergêr:Casimê Celîl-Weşana Pêşîn:1937(Rewan)-Weşanxeneya Evrensel-Çapa yêkem:2014

Taxa filla-Migirdiç Margosyan-Weşanxaneya Lîs

Teyr û tû-H.Hayropêtyan -Wergêr:Casimê Celîl-Weşanxaneya Evrensel

Xweyî û Xulam -H. Tûmanyan-Wergêr:Casimê Celîl-Weşanxaneya Evrensel